"A világ olyanná alakul, amilyenné az ifjúságot neveljük." (Jókai Mór) 

LEGFRISSEBB HÍREINK

 

2017. január 23.


Bűnmegelőzés az iskolában

2017. január 20.

 

      A diákok nehezen tudnak különbséget tenni a poénkodás és a bűncselekmény között. Ez inspirált bennünket, hogy meghívjuk a Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési alosztályának dogozóit néhány előadás tartására.

2016.12.12-én két előadó tartott foglalkozást a 7. és 8. osztályos tanulóknak Jó hecc, vagy bűncselekmény? címmel. Kisfilm, valamint szituációs játékok segítségével mutatták be a rendőrség dolgozói a viccből elkövetett diákcsínyek erkölcsi és jogi következményeit. A játékok után mindig a magyarázat következett, amit nagy figyelemmel hallgattak. A gyerekek aktívan részt vettek a programban, szívesen meséltek saját tapasztalataikról is. Több esetben meg is döbbentek azon, hogy amit ők viccből tesznek, az már kimeríti a szabálysértés esetleg a bűncselekmény fogalmát.

Miért csinálja? 

Képtalálat a következőre: „kérdés smiley”"A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit. Amíg kialakul az új, védtelenné és sebezhetővé válik. Sok veszély les rá. Ilyen a kamaszkor is. Az új páncél temérdek könnybe, verejtékbe kerül. A kamaszkor: a homár drámája...”      

(Dolto)    

    

     Ez az idézet volt a mottója annak a szülőknek és pedagógusoknak rendezett teadélutánnak, melyet Dr. Tóth Imre c. r. alezredes tartott 2016. december 12-én 17:00 órai kezdettel. Az előadás témája a gyermek- vagy serdülőkori problémaviselkedést és azok okait vizsgálta a fogantatástól a felnőtt életig. Kitért a család szerepének fontosságára, a nevelés felelősségére, a gyermekkel való rendszeres törődésre, odafigyelő beszélgetésekre és a bizalom kialakítására. Ezekkel a módszerekkel lehet megelőzni a serdülőkorban gyakran megjelenő hazugságot, csavargást, lopást, depressziót, öngyilkossági kísérletet. Rendkívül tartalmas és jó hangulatú előadást hallottunk, melyet kellemes beszélgetés követett, ahol az előadótól is kérdezhettek a megjelentek.

     A jelenlévő szülők véleménye alapján sajnálhatja az, aki nem vett részt ezen a programon, mert megerősítést és tanácsot egyaránt kaphattak a jelenlévők.

 Maróti Pálné


Népdaléneklő verseny

2017. január 11.


Karácsonyi ünnepség

2016. december 28.

 

     A decemberi ünnepek közül a karácsony áll szívünkhöz a legközelebb. A keresztény vallások tanítása szerint ezen a napon született Jézus Krisztus, aki szeretetet, békét hirdetett egész életében. A karácsony az öröm, a békesség, a szeretet és a család ünnepe. Izgatott készülődés előzi meg.

     Így voltak ezzel iskolánk 3. osztályos tanulói is, akik nagy lelkesedéssel készültek az iskolai ünnepély megtartására. Őket segítették még az énekkarosok, a Ha-hó szakkör tagjai és a 2. a osztály tanulói. A kitartó munka és sok próba meg is hozta eredményét, mert igen színvonalas műsorban lehetett részünk. Köszönet illeti ezért a fellépőket és felkészítő tanáraikat.

Ünnepségünk programja a következő volt:

1.       Ady Endre: Karácsony

 /Szabó Gyula előadásában/

2.       Betlehemes játék

/A felsős és alsós énekkar és a Ha-hó szakkör előadásában/

3.       Szélike karácsonya c. mesejáték

/Előadta: Popper Réka, Benkő Anna, Balogh Éva, Mészáros Alexa, Mészáros Zsolt, Patai István 3.a osztályos tanulók, és iskolánk két nevelője: Ürmösné Csányi Éva és Fehér Emil/

4.       Hópihék téli tánca

/ a 3.b és 2.a előadásában/

5.        Hóban ébred, majd az ünnep c. dal

/Bende Lili 3. b osztályos tanuló előadásában/

6.        Karácsonyi fények tánca

/Előadták a 3. a, b, c osztályos  tanulók/

7.        Karácsonyi szöveg: Ezt látják a karácsonyi  angyalok

/Felolvasta: Ürmösné Csányi Éva tanítónő/

8.        Záró szám: TNT: Fehér karácsony

      /Együtt énekelte az összes 3. és 2. osztályos szereplő/

     A fellépő diákok felkészítő tanárai voltak: Kissné Kócsó Andrea, Kalmárné Palásti Mónika, Novák Lászlóné Ica néni, Ürmösné Csányi Éva, Szőke Éva, Barcsik Edit, Kővágóné Kálmán Klára.

     Köszönet illeti még a dekorációért Bársony Katalin 8. b osztályos tanulót és Bodor Melinda tanárnőt, valamint a hangosításért Kerekes Andrást és Hódi Mihályt.

 A műsorban elhangzott Ady Endre vers részletével zárnám gondolataim:

                                         „Harang csendül, 
                                          Ének zendül, 
                                          Messze zsong a hálaének 
                                          Az én kedves kis falumban 
                                          Karácsonykor 
                                          Magába száll minden lélek.”

A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK


Adventi Forgatag az iskolában

2016. december 27.

 

       A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola idén első ízben rendezte meg az adventi várakozáshoz kapcsolódó programját, 2016. december 16-a délutánján. Bodor Melinda tanítónő fogta össze a szervezés munkálatait.

     Az iskola tanulói már jó ideje készültek erre az alkalomra. Karácsonyhoz kapcsolódó kézműves tárgyakat készítettek a pedagógusok segítségével. A szorgos szülői kezek pedig édes és sós finomságokat sütöttek.

       Az udvaron feldíszített fenyőfa köszöntötte a látogatókat. A tornateremnek pedig karácsonyi hangulatot kölcsönzött a dekoráció, melyet Szőke Éva, Maróti Pálné, Barcsik Edit Mária tanárnőknek köszönhettünk. Lassan megtelt a tér díszes, termékektől roskadozó asztalokkal és sok-sok nézelődővel. A változatosságot szolgálta, hogy voltak olyan standok, amelyek egy-egy ország (Magyarország, Nagy-Britannia, Olaszország, Kanada, Románia) jellegzetességeit sorakoztatták fel, Novák Éva tanárnő szervezésében.

      Aki pedig megszomjazott a portékák beszerzése során, a Teaháznál olthatta szomját.

        A gyerekek színes műsorral is megörvendeztették a közönséget. Fellépett többek között a németes, az angolos, és a 2-3. évfolyamos napközis csoport.  Láthattuk a 8. osztályos lányok és fiúk rock műsorát és meghallgathattuk a 4-5. évfolyam napköziseinek előadásában A négy égő gyertya című mesét. Felkészítő tanárok voltak: Nagy Erika, Novák Éva, Barcsik Edit Mária, Bodor Melinda, Bondár Enikő. Bartáné Füle Bianka.

       Mire beesteledett az asztalok kiürültek és mindenki „kincsekkel” és csemegékkel megrakodva térhetett haza.

       Ezúton köszönjük a felajánlásokat, adományokat, az árusításban nyújtott segítséget a szülőknek, amely lehetővé tette a program sikeres lebonyolítását.

Tiszaalpár, 2016. 12. 16.     

       

                                                                                                                                Bodor Melinda

                                                                                                                                    (szervező)

A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK


 

Adventi Forgatag december 16-án

2016. december 06.

 


2016. december 05.

 

 

          A bál elnevezés olasz eredetű, a táncolni szóból, mint ballo, ballare ered. Az évek során, a külsőségeket tekintve, a bál szinte mindenben megváltozott.
A vendégek hintó helyett autóval érkeznek, a gyertyák fényeit felváltotta az elektromos lámpa, és a hagyományos keringő, polka mellett ma már modernebb zenére is táncolhatunk.  A hölgyek szebbnél szebb ruhákban pompáznak a táncparketten. Olyan esemény ez, amelyen mindenki szeretne részt venni.

       A hagyományoknak megfelelően november 26-án jótékonysági bált rendezett az iskolánk tantestülete és a szülők a közössége, melyet ismét nagy érdeklődés kísért. Ez a szép hagyomány ünnepélyes atmoszférával burkolta be az egész iskolát, és magával ragadott valamennyi vendéget.

            Jótékonysági rendezvényünket hagyományosan a tornateremben rendeztük meg, melyet a színpompás dekoráció bálteremmé varázsolt. A vendégeket Győri Istvánné intézményvezető köszöntötte, majd Zsámboki Anna, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületének igazgatója és Dr. Vancsura István, Tiszaalpár polgármestere is üdvözölte az egybegyűlteket.

            Az iskola diákjai hetek óta készültek arra, hogy színvonalas műsorral örvendeztessék meg a bál résztvevőit. Először a nyolcadik osztályos tanulók angol keringőt mutattak be, majd az énekkar műsorát követően pedig az Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos növendékei szórakoztatták a bál résztvevőit. Végül a bécsi keringőt tekinthette meg a közönség. Ezt követően a diákok felkérték tanáraikat, szüleiket egy táncra. Az aulában idén sem maradt el a nagy sikerű fényképezés a rögtönzött retro osztályteremben, melyet ebből e célból rendeztünk be. A fotósok ismét nemes felajánlást tettek, így a fényképezésből befolyt teljes összeget az iskola javára fordíthatjuk.

           Egy jó bál azonban nem tud megvalósulni segítők nélkül! Nagy köszönetünket fejezzük ki a vacsorát elkészítőknek, azoknak, akik hozzávalókat ajánlottak fel, biztosították a főzéshez, mosogatáshoz a helyiségeket, kölcsönöztek számunkra étkészletet, dekoráltak, takarítottak, terítettek, tálaltak, vagy éppen más módját találták meg annak, hogy segítsenek ezen színvonalas rendezvényünk létrejöttében. Az iskolát támogatták azok is, akik vacsora- és adományjegyet, tombolát vásároltak, tombolatárgyat ajánlottak fel. Elismerés illeti az iskola valamennyi dolgozóját, akik a mindennapi munkájuk mellett vállalták a bál megszervezését, és az ezzel járó plusz feladatokat. A hajnalig tartó vigasságban mindenki nagyon jól érezte magát.                                                             

Suba Jánosné igh.

A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK


Szülői teadélután

2016. december 05.

 

 

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola osztályfőnöki munkaközössége szeretettel meghívja Önt 2016. december 12-én este 17:00-tól szülői teadélutánjára

 

MEGHÍVÓ --> MEGTEKINTÉS


Jövőd a tét!

2016. november 27.

A pályaválasztási kiállítás 2016. november 18-án került megrendezésre Kecskeméten. Nagyon sok iskola mutatkozott be, több mint 40 iskola reklámozta magát. Nem voltak valami kevesen.

Buszokkal, autókkal osztályok is érkeztek. Egy egész nap kellett volna hozzá, hogy mindent végig lehessen nézni. A kérdésekre is szívesen válaszoltak, pályaválasztással kapcsolatos tanácsokat adtak a kiállítók.

Teszteket is lehetett kitölteni, és az eredmény megmutatta, kinek milyen irányban érdemes továbbtanulni. Különféle bemutatót is tartottak, ami arra az iskolára jellemző.

A pályaválasztási kiállításra kiírt rajzpályázatra beérkező rajzokból is sok szép alkotást láttam. Az iskolánkból beküldött rajzoknak is nagyon örültem, de a legjobban annak, hogy az én rajzom I. díjat nyert. Ott vehettem át ünnepélyes díjátadón az oklevelet és a nyereményem.

Véleményem szerint ez igazán jó hely és alkalom azoknak, akik bizonytalanok még abban, hogy melyik középiskolában folytassák tanulmányaikat.

Bársony Katalin 8.b

A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK


Pályaválasztási szülői értekezlet

2016. november 27.

 

Iskolánk a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 2016. október 17-én pályaválasztási szülői értekezletet tartott, amelyre meghívtuk a környék középiskoláinak képviselőit. A szülői értekezlet célja a középiskolai beiskolázások segítése, a 7. és 8. osztályos diákok és szüleik tájékoztatása volt.

Először egy általános tájékoztatón vettek részt a tanulók és a szülők, ahol a gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakközépiskolák és a szakiskolák képviselői bemutathatták iskolájukat 5-5 percben, majd ezt követően külön teremben lehetőség nyílt az adott iskola iránt érdeklődők részletes tájékoztatására személyes beszélgetés, filmvetítés keretében. A kiskunfélegyházi, tiszakécskei és csongrádi iskolák szinte teljes számban képviseltették magukat, de a kecskemétiek közül is többen eljöttek hozzánk.

Az esemény iránt nagy volt az érdeklődés. Úgy gondolom elértük a célunkat, hiszen a tanulók véleménye szerint sokan kaptak olyan információt, melynek birtokában már tudják, hová szeretnének menni, milyen szakmák érdeklik őket. Tájékozódtak az iskolalátogatás lehetőségeiről, a nyílt napok időpontjáról. Többen tervezik, hogy részt vesznek a pályaválasztási kiállításon, melyen az ő rajzaikat is kiállítják.

Dömötörné Tar Margit

(pályaválasztási felelős)

A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK


XIV. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozó

2016. november 20.

     A hagyományokhoz híven, idén is képviselte magát iskolánk az óvodakertben megrendezésre kerülő XIV. Bársony Mihály Tekerőlantos Találkozón és Mihály-napi vásáron. Az alsós és felsős énekkar közösen készült a szeptember végi napsütéses délutánhoz illő hangulatos népdalcsokorral. Felkészítők: Barcsik Edit és Szőke Éva.

A fellépés után kipróbálhattunk különböző népi játékokat, megkóstolhattuk a kemencés lángost, és nem utolsó sorban részt vehettünk a tekerősök zenéjével kísért kukoricafosztáson. Élményekkel teli délután volt. Köszönjük a szervezőknek!

Szőke Éva

A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK


1956 emlékezete - Vándorkiállítás

2016. november 20.

       A kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum, a MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltár és a Kecskeméti Katona József Múzeum az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére

Bács-Kiskun 56/60 címmel művészeti pályázatot hirdetett felső tagozatos és középiskolás diákok számára az alábbi témában:

 

1956 emlékezete.

A művekből vándorkiállítást rendeztek, mely 2016. október 18-án a Kiskun Múzeumban nyílt meg.

A kiállítás a későbbiekben a megye több településén is megtekinthető lesz.

 

    Iskolánk 9 tanulójának alkotását a zsűri érdemesnek találta arra, hogy beválogassa a vándorkiállítás anyagába. Büszkék vagyunk arra, hogy növendékeink színvonalas rajzaikkal képviselhetik iskolánkat.

Alkotóink:

Budai Denissza 7.b

Dósa Edit 7.b

Haticza Máté 7.b

Kása Ákos 7.b

Sánta Réka 7.b

Soós Ádám 7.b

Bársony Katalin 8.b

Lévai Noémi 8.b

Tóth Netti 8.b

 

Szőke Éva

 A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK


Zenei világnap

2016. november 20.

A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő.
Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik."

(Kodály Zoltán)

 

 Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésre október 1-jét a zene világnapjává nyilvánította. Azóta ez a nap világszerte sokféle nemes muzsika ünnepe.

Életünket keresztül-kasul szövi a zene, a bölcsőtől a sírig. A zene, ami az ember legősibb kifejezési formája, ősibb, mint a nyelv. Még írni se tudott az emberiség, amikor a hang és a szó hatalmába kerítette. Az ókori irodalmi emlékek mesékben, mítoszokban zengenek a zene csodatévő hatalmáról: Orfeusz énekével hozza vissza kedvesét az alvilágból, Vejnemöjnen vadakat szelídített meg hárfájával, és mint tudjuk sebet gyógyítani síppal, dobbal, nádi hegedűvel is lehet.

Napjainkban, amikor a technikai eszközök félelmetes mennyiségben és tempóban árasztják el a világot és erőltetik ránk a zene minden nemét és műfaját, különösen fontos, hogy egy-egy alkalommal fölébe emeljük fejünket az áradatnak és ügyeljünk arra, hogy a zenének ne rabjai, hanem okos gazdái legyünk! A hagyományokhoz híven, idén is megemlékeztünk iskolánkban a zene világnapjáról.

Létrehoztuk a csodát, amit zenének hívnak. Együtt énekeltünk, megszólaltattuk a zongorát, a furulyát, hallgattunk tekerőmuzsikát és elgondolkodtunk zenéről szóló idézetekről. Fellépők: Almási-Szabó Tibor, Kása Eszter, Dömötör Bálint, Micheller Berzsián, Barcsik Edit, a Ha-hó szakkör, Kővágóné Kálmán Klára, az Énekkar Szőke Éva vezetésével.

Szőke Éva

 A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK


Fogadóest

2016. november 02.

 

Szeretettel várjuk a szülőket fogadóestünkre!

 

Időpontja: 2016. november 7.

Helyszín: Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola tornaterme

 


 

Október 23.

2016. október 28.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékeztünk

    A nemzet élő fa, melynek fenntartó, tápláló gyökere történelme. Ünnepeink történelmünkben gyökereznek. Különösen igaz ez nemzeti ünnepeinkre. Velünk élő történelmünk hőseire, áldozataira, a pesti ifjúságra, a munkásokra a legújabb kori történelmünk forradalmára emlékeztünk október 21-én, pénteken délután az iskola tornatermében megrendezésre kerülő községi ünnepségünkön.

   A Bársony Mihály Népdalkörrel és az iskolai énekkarral közösen énekeltük el a Himnuszt, majd dr. Vancsura István polgármester úr megemlékező beszéde következett. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola ünnepi műsorát a nyolcadik évfolyam tanulói mutatták be, közreműködtek iskolánk pedagógusai és negyedik osztályos diákjai.

Felkészítők voltak: Bondár Enikő, Maróti Pál, és Tallóné Farkas Krisztina. A dekorációt Szőke Éva tanárnő készítette.

Műsorunk mottójaként a következő Illyés Gyula idézetet választottuk:

„Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige,

Amit mi átéltünk, emberek.

Amit nem érthet, aki nem érte meg.

Amire ma sincs szó, s tán nem is lehet:

Csak zene, zene, zene ! „

    Zenével és mozgással kísért előadás felidézett egy eseménysorozatot, felvillantotta azokat a történelmi tényeket, amik a forradalomhoz vezettek. Egy családfő visszaemlékezésével kezdődött a történet, aki felidézte gyermekkorát, Magyarország II. világháborúba való belépésének idejét. Láttuk a békeidők idillinek tűnő világát, ahol azonban jelen volt a besúgás, az államvédelmi hatóság kegyetlenkedése. Részesei voltunk a gyerekek rettegésének a forradalom idején. Szemtanúi a lázadó ifjúság összefogásának, az ÁVH-s katonák gyilkos sortüzének, az orosz katonák bevonulásának, a reményvesztett emberek emigrálásának. Megmutattuk, hogy minden szenvedés ellenére sokan voltak, akik mégis…. MARADTAK!

 

  A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK


 

Október 6.

2016. október 28.

A MAGYAR NEMZET GYÁSZNAPJA

   2016. október 6-án a magyar vértanúkra emlékeztünk a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában. Az ünnepi műsort a 7. osztályosok adták elő Szőke Éva, Dömötörné Tar Margit, Győri Tamás szervezésében, a dekorációt Bodor Melinda tanítónő készítette.

   1849. augusztus 13-án megtörtént a világosi fegyverletétel. Ferenc József felfüggesztette a magyar alkotmányt. Haynau megkezdte a bosszúálló mészárlást. Kossuth Lajos elásatta Orsovánál a magyarok szent koronáját, és a kormánnyal együtt Törökországon át elmenekült. Akit bűnösnek tartottak, Haynau legyilkoltatta. A börtönök megteltek. A tiszteket lefokozták, közlegényként az osztrák hadseregbe sorozták, megalázó beosztásukban éveket töltöttek. Aki tehette, emigrált vagy elbujdosott.

   A legtragikusabb nap október 6. volt. Ezen a napon, Pesten kivégezték Batthyány Lajos miniszterelnököt, Aradon pedig tizenhárom honvédtábornokot. A magyar szabadságharc ugyan elveszett a túlerő miatt, de a nemzet áldozata nem volt hiábavaló.

„S ők élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
A míg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hű utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.”

  A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK


Erdei iskola 2016

2016. október 21.

 

     2016. szeptember 19-24-ig a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói Mátraszentimre-Bagolyírtáson voltak erdei iskolában.

     A tanulás melletti túrák a természetben kiváló szórakozást is biztosítottak: a gyerekek a játékos feladatoknál szinte észre sem vették, hogy tanultak, és megismerték a tavak, az erdő-mező élővilágát, a víz körforgását, az erdei állatok életmódját, az ehető növényeket, a szél erejét, a fajok sokféleségét, a térkép használatát. Megjártuk a Kékestetőt, Piszkéstetőn a Csillagvizsgálót, a Világörökség részét képező Hollókő utcáit, a Siklósi sziklavárat. Parádon igazi mesterektől leshettük el az üvegfújás mikéntjét. Iskolánkból Deák Lajosné, Dr. Halász Mátyásné, és Miskolczy István biztosította a szakmai hátteret.

     Csodálatos élményekkel tértek haza diákjaink az erdei iskolából, és bizonyára a megtapasztalt ismereteket nem felejtik el soha, és sokszor fogják még hasznosítani tanulmányaik során.


Jeleskedtek a 7-8. osztályos sportolóink

2016. október 21.

    Szeptember végén a Megyei Atlétika Ügyességi Csapatbajnokságon, Kecskeméten a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola IV. korcsoport fiú csapata 3. helyezést ért el. A csapat tagjai: Baranyi Máté (8.b), Baranyi Tibor (8.a), Garaguly Adorján (8.a), Néző Bence (8.b), Ollári Ádám (8.b).

Felkészítő tanár: Ivicz Lázár

   

      Kiskunfélegyházán a Darvas- Kupa atlétika versenyen a IV. korcsoportos körfutásban: Baranyi Tibor 6. helyezést ért el. A 4x1 körös váltóban Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola csapata IV. helyen végzett. A csapat tagjai: Baranyi Máté, Baranyi Tibor, Garaguly Adorján, Néző Bence
Felkészítő tanár: Ivicz Lázár

Gratulálunk a fiúknak, további szép eredményeket!


Kimagasló iskolai sporteredmények

2016. október 21.

      Az Árpád Fejedelem Általános Iskola 5-6. osztályos tanulói kimagasló eredményeket értek el a kiskunfélegyházi Darvas Kupán. Négy tanuló vett részt az atlétikai számokból álló versenyen:  Balogh Flórián (6.a) és Győri András (5.a) 60 m síkfutáson indultak, Novák Zoltán (5.a) 800 m körfutáson, ahol 4. helyezést ért el.

    Távolugrásban Novák Kristóf (5.b) a kitűzött célnál nagyobb sikert elérve a 4. helyezést érte el. Az utolsó számban, amely a 4x100 m váltó volt- a négy fiú nagy küzdelemben a dobogó harmadik fokára állhatott. Felkészítő tanár: Fehér Emil A jó eredményeknek köszönhetően két tanuló meghívást kapott a kiskunfélegyházi Darvas József Általános Iskola szervezésében minden évben megrendezendő Mészáros Gyula Emlékversenyre.

Ezúton gratulálunk a fiúknak, további sok sikert!


Szelektív hulladékgyűjtés

2016. október 17.

   FIGYELEM!!            2016. október 19.

Plakát megtekintése --> MEGNYITÁS

 


 

Nagy sikerű Árpád-nap

2016. október 17.

     Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen az idén is megrendezésre került az Árpád-nap, melyen iskolánk névadójára emlékeztünk.

     Ez a nap kissé eltért az eddig megszokottaktól, mert idén a felállított jurtán kívül, íjászok és korhű viseletbe öltözött hagyományőrzők is részt vettek rendezvényünkön. Ily módon igyekeztünk közelebb hozni a gyerekekhez a régmúlt időket, Árpád korát.

     A rendezvényt egy regös nyitotta meg, aki ősi dallamokkal és énekekkel emlékezett meg Attiláról és Árpád fejedelemről. A diákok állomásokon végighaladva szerezhettek ismereteket a honfoglalás kori életmódról, a magyarság és iskolánk történetéről, a falunk történelmi jelentőségéről. Így többek között ősi íjunkat mutatta be tanulóinknak egy helyi hagyományőrző íjász, a Bársony Lovasudvar jóvoltából a csikósok mesterségét ismerhették meg a gyerekek. A nap hátralévő részében az érdekes feladatok mellett megkóstolhattuk, egyik ősi étkünket, a kenyérlángost, a régi kenyérsütések kedvelt reggeli eledelét, amely nagy sikert aratott.

     A nap végén a három legtöbb Árpád-tallért szerzett alsós, és a három legtöbb tallért gyűjtő felsős osztályok átvehették a finom tortájukat, melyet a kenyérlángossal együtt az SZMK ajánlott fel. Senki nem távozott üres kézzel, hiszen a versenyen való részvételért is kapott csokoládét valamennyi tanuló.

   Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik közreműködtek és adományaikkal segítették az Árpád-nap lebonyolítását. Köszönet az igazgatóságnak, valamennyi pedagógusnak, az Árpád Népe Egyesületnek a jurtáért, Csernák Zsolt helyi vállalkozónak, Bársony Anettnek és Bársony Klárának a Bársony Lovasudvarból, a hagyományőrzőknek: Hideg Anettnek, Hideg Lászlónak, Gulyás Jánosnak és Regös Sziránszki Józsefnek, illetve a szülőknek.

     Mindannyiunknak nagyszerű élményben volt részünk. Jövőre ismét szeretnénk hasonló programokkal és még színesebb előadásokkal megörvendeztetni az Árpád-nap résztvevőit, ezzel is gyarapítva iskolánk hagyományait.

Barcsik Edit Mária szervező

  A  képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK


Sportnap az iskolában

2016. október 17.

     Iskolánk a korábbi évekhez hasonlóan ebben a tanévben is csatlakozott a MDSZ által meghirdetett Diák Sportnap rendezvényhez. A Diák Sportnap célja a mozgás és sportolás fontosságának kihangsúlyozása.

     A napot az alsósok labdás gimnasztikával kezdték. A felső tagozatos lányok zenés tornával, a fiúk „katonás” bemelegítéssel nyitották a napot. A délelőtt „kincsvadászattal” egybekötött sétával, játéktanulással, sorversenyekkel telt az 1-4. osztály számára. Izgalmas volt a felsősök kirándulása, ahol térképen kellett jelölni a megtett útvonalat.  A 7-8. osztály jó hangulatú, vidám, kreativitást igénylő feladatokban mérhette össze erejét.   Az 5-6. osztály sorversennyel mozgatta meg izmait. 12.00-kor került sor a 2016 méter futásra, melyet a tanulók nagy létszámban teljesítettek.

  A Sportnap képei megtekinthetőek itt -->KÉPEK


 

Fecsketábor

2016. szeptember 27.

               

A Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskolában

2016 augusztus 24-25-én

Fecsketábort rendeztünk.

Az elsős kisdiákok, az óvónők és tanítónők vezetésével együtt vidáman és jó

hangulatban készültek a tanévkezdésre.

A táborban a tanulók megismerkedtek osztálytársaikkal,

osztálytermükkel és az iskolával.

 

A tábor képei megtekinthetőek itt --> KÉPEK

 


 

Tanévnyitó 2016/2017

2016.szeptember 27.

     Szeptember 1-jén diákok, szülők, rokonok, pedagógusok népesítették be a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola udvarát a tanévnyitó ünnepélyen.

   Ebben az évben 47 elsős kisdiák várta remegő lábakkal és nagy izgalommal, hogy elkezdődjön a tanév. Gyönyörű versekkel készültek a legkisebbek a tanévnyitóra. Győri Istvánné igazgatónő ünnepi beszédében megnyitotta a 2016-17-es új tanévet, és bemutatta az iskolánkban tanító új pedagógusokat. A Köszönjük Sió! Iskolatáska Program 2016. évi pályázatának eredményeként, iskolánkból 12 tanuló nyert iskolakezdési támogatást. Az iskolatáskát, és annak tartalmát a tanévnyitó ünnepségen vehették át a nyertes diákok. Dr. Vancsura István polgármester is nagy szeretettel köszöntötte az egybegyűlteket.

Az ünnepség képei megtekinthetőek itt --> KÉPEK


Taneszközjegyzék
2015. augusztus 18.

Kedves Szülők! Szeretnénk, ha az első tanítási napok minél gördülékenyebben telnének, ezért kérjük, szerezzék be gyermekük számára az alábbi iskolai felszereléseket! 

1. évfolyam

2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

5-8. évfolyam


http://alpariskola.hu/taneszkozjegyzek.html


Tájékoztató a tanévkezdésről
2016. augusztus 11.

1.A javító- és osztályozóvizsgák ideje:

2016. augusztus 24. (szerda) 9,00 óra

A javító- és osztályozóvizsgára minden érintett tanuló hozza magával a bizonyítványát, tollat, ceruzát, radírt és a tantárgyakhoz szükséges taneszközöket (térkép, körző, vonalzó, stb.). A javítóvizsga rendje a földszinti hirdetőtáblán található.

2. A leendő 1. osztályosok Fecsketábora
2016. augusztus 24 - 25. (szerda – csütörtök) 9,00 – 11,00 óra

2016. augusztus 25. (csütörtök) 16,30 óra - Tájékoztató szülői értekezlet

(Összevont igazgatói, majd osztályonkénti) 

3. A menzások és a napközisek étkezési igénylése 2016-17-es tanévre

2016. augusztus 22 – 26-ig 7, 30 -16,00 óráig a piac épületében Kovács Zoltánnénál kell bejelenteni az étkezési igényeket.

Szeptember 1-től csak a beíratott tanulók számára biztosítunk étkezést. A kedvezményes étkezés igénybevételét igazoló dokumentumot (határozat rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, a családi pótlék összegét tartalmazó bérjegyzék, stb.) beiratkozásra kérjük, hozza magával. Minden tanévben újra be kell íratni a tanulókat az étkezésre.  

3. A tanévnyitó ünnepély ideje:

2016. szeptember 1. (csütörtök), 8.00 óra

Megjelenés ünneplő öltözékben, az ünnepség befejezése után kezdődik az első tanítási óra, ill. nap.

4. Az első tanítási nap

2016. szeptember 1. (csütörtök), 8.00 óra

5. A szülői értekezletek időpontja:

Az 5. osztályokban és 8.a osztályban szeptember 1 17,00 óra.

Győri Istvánné
igazgató


 

ARCHÍVUM

 

 


 
Látogatók száma:

látogató számláló

Készült 2011 | Tiszaalpár| Árpád Fejedelem Általános Iskola | Oldalt készítette : Endre Mihály